Бит-Техна
Локација: Гоце Делчев 42 2000 Штип Телефон: +389  32 391 220 + 389 32 393 568 E-mail : bittehna@gmail.com
Bit-Tehna
       Фабриката постои повеќе од 30 години . Погонот  е  основан како дел  од  металуршкиот  гигант   Металски  Завод  Тито   под  името Биротехника  и   остваруваше   завидни   резултати   на   полето   на    производство   на   метален   мебел .   Оттогаш   наваму   фирмата Бит-Техна ја прошири  својата  дејност на разни области на производството .
Bit-Tehna