Bit-Tehna Канцелариски мебел Канцелариски мебел Погонски мебел Погонски мебел Блиндор врати Блиндор врати Урбана опрема Урбана опрема Школи и болници Школи и болници Сталажи Сталажи Гардеробни ормари Гардеробни ормари
Гардеробни ормари
Модел Висина Ширина Длабочина Внатр. висина Внатр. ширина Внатр. длабочина Нивоа Тежина ГО-2 1800 655 410 41 ГО-3 1800 970 410 3x240 Зафатнина 2x240 60 ГО-4 1800 1285 410 4x240 79
Bit-Tehna
Каси Сефови Каси Сефови